TRADITIONAL GREEK SWEETS


Tulubaki - Siropiasta Sakis

Touloubaki

5Kgr per pack

Kantaifaki - Siropiasta Sakis

Kantaifaki

4Kgr per pack

Trigonaki - Siropiasta Sakis

Trigonaki

4Kgr per pack

Roxaki - Siropiasta Sakis

Roxaki

4Kgr per pack

Samali - Siropiasta Sakis

Samali

3.5Kgr per pack

Folia Kantaifi - Siropiasta Sakis

Folia Kantaifi

4Kgr per pack

Saraglaki - Siropiasta Sakis

Saraglaki

4Kgr per pack

Mantilaki - Siropiasta Sakis

Mantilaki

3.5Kgr per pack

Mantilaki Bicoloured - Siropiasta Sakis

Mantilaki Bicoloured

4Kgr per pack

Karidopitaki - Siropiasta Sakis

Karidopitaki

4Kgr per pack

Baklavadaki - Siropiasta Sakis

Baklavadaki

3.5Kgr per pack

Baklavadaki Delight - Siropiasta Sakis

Baklavadaki Delight

4Kgr per pack

Kurkubini - Siropiasta Sakis

Kurkubini

5Kgr per pack

Folia Politiki - Siropiasta Sakis

Folia Politiki

3.5Kgr per pack

Kalamaki - Siropiasta Sakis

Kalamaki

4Kgr per pack

Folia with Praline - Siropiasta Sakis

Folia with Praline

5Kgr per pack

Folia with White Praline - Siropiasta Sakis

Folia with White Praline

3.5Kgr per pack

Folia Mixed - Siropiasta Sakis

Folia Mixed

4Kgr per pack

Folia with Pistachio - Siropiasta Sakis

Folia with Pistachio

5Kgr per pack

Xanthis - Siropiasta Sakis

Xanthis

3.5Kgr per pack

Gianniotiko - Siropiasta Sakis

Gianniotiko

4Kgr per pack

Hanumaki - Siropiasta Sakis

Hanumaki

5Kgr per pack

Seker Pare - Siropiasta Sakis

Seker Pare

4Kgr per pack

Saraglaki with Compound Chocolate Coating - Siropiasta Sakis

Saraglaki with Compound Chocolate Coating

4Kgr per pack

Trigonaki with Compound Chocolate Coating - Siropiasta Sakis

Trigonaki with Compound Chocolate Coating

4Kgr per pack

Mille Feuille - Siropiasta Sakis

Mille Feuille

4Kgr per pack

Mille Feuille Bicoloured - Siropiasta Sakis

Mille Feuille Bicoloured

4Kgr per pack

Kremaki - Siropiasta Sakis

Kremaki

4Kgr per pack

Potiraki with Praline - Siropiasta Sakis

Potiraki with Praline

4Kgr per pack

Potiraki with White Praline - Siropiasta Sakis

Potiraki with White Praline

4Kgr per pack

Potiraki Mixed - Siropiasta Sakis

Potiraki Mixed

4Kgr per pack

Folia - Siropiasta Sakis

Folia

4Kgr per pack

Folia Cherry - Siropiasta Sakis

Folia Cherry

4Kgr per pack

Korne - Siropiasta Sakis

Korne

4Kgr per pack

Trigono Panoramatos Mini - Siropiasta Sakis

Trigono Panoramatos Mini

4Kgr per pack

Trigono Panoramatos - Siropiasta Sakis

Trigono Panoramatos

4Kgr per pack

Galaktobourekaki - Siropiasta Sakis

Galaktobourekaki

4Kgr per pack

Baklava tray No20 or No24 - Siropiasta Sakis

Baklava tray No20 or No24

4Kgr per pack

Kantaifi tray No20 or No24 - Siropiasta Sakis

Kantaifi tray No20 or No24

4Kgr per pack

© 2004-2016 Poursalidis Ath. & Sons S.A – “Siropiasta Sakis” – Tel: +30 23940 52495 – Usage Terms