TRADITIONAL GREEK SWEETS


Tulubaki - Siropiasta Sakis

Touloubaki

5kg per pack

Kantaifaki - Siropiasta Sakis

Kantaifaki

4kg per pack
3kg per Cpet tray

Trigonaki - Siropiasta Sakis

Trigonaki

3kg per pack
2kg per Cpet tray

Roxaki - Siropiasta Sakis

Roxaki

4kg per pack

Samali - Siropiasta Sakis

Samali

3,5kg per pack
3kg per Cpet tray

Galaktobourekaki - Siropiasta Sakis

Galaktobourekaki

4kg per pack
3kg per Cpet tray

Saraglaki - Siropiasta Sakis

Saraglaki

3,7kg per pack
3kg per Cpet tray

Mantilaki - Siropiasta Sakis

Mantilaki

2,5kg per pack
2kg per Cpet tray

Mantilaki Bicoloured - Siropiasta Sakis

Mantilaki Bicoloured

2,5kg per pack
2kg per Cpet tray

Karidopitaki - Siropiasta Sakis

Karidopitaki

4kg per pack

Baklavadaki - Siropiasta Sakis

Baklavadaki

3kg per pack
2,5kg per Cpet tray

Baklavadaki Delight - Siropiasta Sakis

Baklavadaki Delight

2,5kg per pack
2,5kg per Cpet tray

Kurkubini - Siropiasta Sakis

Kurkubini

5kg per pack

Folia Politiki - Siropiasta Sakis

Folia Politiki

4kg per pack
3kg per Cpet tray

Kalamaki - Siropiasta Sakis

Kalamaki

2kg per pack
1,6kg per Cpet tray

Folia with Praline - Siropiasta Sakis

Folia with Praline

2,5kg per pack
2kg per Cpet tray

Folia with White Praline - Siropiasta Sakis

Folia with White Praline

2,5kg per pack
2kg per Cpet tray

Folia Mixed - Siropiasta Sakis

Folia Mixed

2,5kg per pack
2kg per Cpet tray

Folia with Pistachio - Siropiasta Sakis

Folia with Pistachio

2kg per pack
1,8kg per Cpet tray

Xanthis - Siropiasta Sakis

Xanthis

3,5kg per pack
2,5kg per Cpet tray

Gianniotiko - Siropiasta Sakis

Gianniotiko

3,5kg per pack
2,5kg per Cpet tray

Hanumaki - Siropiasta Sakis

Hanumaki

4kg per pack
3,5kg per Cpet tray

Seker Pare - Siropiasta Sakis

Seker Pare

3kg per pack

Saraglaki with Compound Chocolate Coating - Siropiasta Sakis

Saraglaki with Compound Chocolate Coating

4kg per pack

Trigonaki with Compound Chocolate Coating - Siropiasta Sakis

Trigonaki with Compound Chocolate Coating

4kg per pack

Mille Feuille - Siropiasta Sakis

Mille Feuille

3kg per pack
2,5kg per Cpet tray

Mille Feuille Bicoloured - Siropiasta Sakis

Mille Feuille Bicoloured

3kg per pack
2,5kg per Cpet tray

Kremaki - Siropiasta Sakis

Kremaki

3,5kg per pack
3kg per Cpet tray

Potiraki with Praline - Siropiasta Sakis

Potiraki with Praline

3,5kg per pack
3kg per Cpet tray

Potiraki with White Praline - Siropiasta Sakis

Potiraki with White Praline

3,5kg per pack
3kg per Cpet tray

Potiraki Mixed - Siropiasta Sakis

Potiraki Mixed

3,5kg per pack
3kg per Cpet tray

Folia - Siropiasta Sakis

Folia

2kg per pack
1,5kg per Cpet tray

Folia Cherry - Siropiasta Sakis

Folia Cherry

2,7kg per pack
2kg per Cpet tray

Korne - Siropiasta Sakis

Korne

3kg per pack

Trigono Panoramatos Mini - Siropiasta Sakis

Trigono Panoramatos Mini

80pcs per pack

Trigono Panoramatos - Siropiasta Sakis

Trigono Panoramatos

40pcs per pack

Folia Kantaifi - Siropiasta Sakis

Folia Kantaifi

3kg per pack
2,5kg per Cpet tray

Baklava tray No20 or No24 - Siropiasta Sakis

Trigono honaki

50pcs per pack

Baklava tray No20 or No24 - Siropiasta Sakis

Trigono honaki mini

100pcs per pack

Baklava tray No20 or No24 - Siropiasta Sakis

Baklava tray No20 or No24

0,900kg per pack Νο 20
1,1kg per pack Νο 24

Kantaifi tray No20 or No24 - Siropiasta Sakis

Kantaifi tray No20 or No22

0,900kg per pack Νο 20
1,3kg per pack Νο 22

© 2004-2016 Poursalidis Ath. & Sons S.A – “Siropiasta Sakis” – Tel: +30 23940 52495 – Usage Terms