TRADITIONAL GREEK SWEETS


Tulubaki - Siropiasta Sakis

Touloubaki

🅐 5kg per pack
Kantaifaki - Siropiasta Sakis

Kantaifaki

🅐 4kg per pack
🅑 3kg per Cpet tray
Trigonaki - Siropiasta Sakis

Trigonaki

🅐 3kg per pack
🅑 2kg per Cpet tray
Roxaki - Siropiasta Sakis

Roxaki

🅐 4kg per pack
Samali - Siropiasta Sakis

Samali

🅐 3,5kg per pack
🅑 3kg per Cpet tray
Galaktobourekaki - Siropiasta Sakis

Galaktobourekaki

🅐 4kg per pack
🅑 3kg per Cpet tray
Saraglaki - Siropiasta Sakis

Saraglaki

🅐 3,7kg per pack
🅑 3kg per Cpet tray
Mantilaki - Siropiasta Sakis

Mantilaki

🅐 2,5kg per pack
🅑 2kg per Cpet tray
Mantilaki Bicoloured - Siropiasta Sakis

Mantilaki Bicoloured

🅐 2,5kg per pack
🅑 2kg per Cpet tray
Karidopitaki - Siropiasta Sakis

Karidopitaki

🅐 4kg per pack
Baklavadaki - Siropiasta Sakis

Baklavadaki

🅐 3kg per pack
🅑 2,5kg per Cpet tray
Baklavadaki Delight - Siropiasta Sakis

Baklavadaki Delight

🅐 2,5kg per pack
🅑 2,5kg per Cpet tray
Kurkubini - Siropiasta Sakis

Kurkubini

🅐 5kg per pack
Folia Politiki - Siropiasta Sakis

Folia Politiki

🅐 4kg per pack
🅑 3kg per Cpet tray
Kalamaki - Siropiasta Sakis

Kalamaki

🅐 2kg per pack
🅑 1,6kg per Cpet tray
Folia with Praline - Siropiasta Sakis

Folia with Praline

🅐 2,5kg per pack
🅑 2kg per Cpet tray
Folia with White Praline - Siropiasta Sakis

Folia with White Praline

🅐 2,5kg per pack
🅑 2kg per Cpet tray
Folia Mixed - Siropiasta Sakis

Folia Mixed

🅐 2,5kg per pack
🅑 2kg per Cpet tray
Folia with Pistachio - Siropiasta Sakis

Folia with Pistachio

🅐 2kg per pack
🅑 1,8kg per Cpet tray
Xanthis - Siropiasta Sakis

Xanthis

🅐 3,5kg per pack
🅑 2,5kg per Cpet tray
Gianniotiko - Siropiasta Sakis

Gianniotiko

🅐 3,5kg per pack
🅑 2,5kg per Cpet tray
Hanumaki - Siropiasta Sakis

Hanumaki

🅐 4kg per pack
🅑 3,5kg per Cpet tray
Seker Pare - Siropiasta Sakis

Seker Pare

🅐 3kg per pack
Saraglaki with Compound Chocolate Coating - Siropiasta Sakis

Saraglaki with Compound Chocolate Coating

🅐 4kg per pack
Trigonaki with Compound Chocolate Coating - Siropiasta Sakis

Trigonaki with Compound Chocolate Coating

🅐 4kg per pack
Mille Feuille - Siropiasta Sakis

Mille Feuille

🅐 3kg per pack
🅑 2,5kg per Cpet tray
Mille Feuille Bicoloured - Siropiasta Sakis

Mille Feuille Bicoloured

🅐 3kg per pack
🅑 2,5kg per Cpet tray
Kremaki - Siropiasta Sakis

Kremaki

🅐 3,5kg per pack
🅑 3kg per Cpet tray
Potiraki with Praline - Siropiasta Sakis

Potiraki with Praline

🅐 3,5kg per pack
🅑 3kg per Cpet tray
Potiraki with White Praline - Siropiasta Sakis

Potiraki with White Praline

🅐 3,5kg per pack
🅑 3kg per Cpet tray
Potiraki Mixed - Siropiasta Sakis

Potiraki Mixed

🅐 3,5kg per pack
🅑 3kg per Cpet tray
Folia - Siropiasta Sakis

Folia

🅐 2kg per pack
🅑 1,5kg per Cpet tray
Folia Cherry - Siropiasta Sakis

Folia Cherry

🅐 2,7kg per pack
🅑 2kg per Cpet tray
Korne - Siropiasta Sakis

Korne

🅐 3kg per pack
Trigono Panoramatos Mini - Siropiasta Sakis

Trigono Panoramatos Mini

🅐 80pcs per pack
Trigono Panoramatos - Siropiasta Sakis

Trigono Panoramatos

🅐 40pcs per pack
Folia Kantaifi - Siropiasta Sakis

Folia Kantaifi

🅐 3kg per pack
🅑 2,5kg per Cpet tray
Baklava tray No20 or No24 - Siropiasta Sakis

Trigono honaki

🅐 50pcs per pack
Baklava tray No20 or No24 - Siropiasta Sakis

Trigono honaki mini

🅐 100pcs per pack
Baklava tray No20 or No24 - Siropiasta Sakis

Baklava tray No20 or No24

🅐 0,900kg per pack Νο 20
🅑 1,1kg per pack Νο 24
Kantaifi tray No20 or No24 - Siropiasta Sakis

Kantaifi tray No20 or No22

🅐 0,900kg per pack Νο 20
🅑 1,3kg per pack Νο 22
© 2004-2016 Poursalidis Ath. & Sons S.A – “Siropiasta Sakis” – Tel: +30 23940 52495 – Usage Terms