SHELLS - TARTS


Tart - Siropiasta Sakis

Tart

50pcs per pack

Tart Mini - Siropiasta Sakis

Tart Mini

180pcs per pack

Saragli Shell & Saragli Cocoa Shell - Siropiasta Sakis

Saragli Shell & Saragli Cocoa Shell

100pcs per pack

Trigono honaki - Siropiasta Sakis

Trigono honaki

50pcs per pack

Trigono honaki - Siropiasta Sakis

Trigono honaki mini

100pcs per pack

Potiraki - Siropiasta Sakis

Sfinaki Philou

80pcs per pack

Trigono Panoramatos - Siropiasta Sakis

Trigono Panoramatos

40pcs per pack

Trigono Panoramatos Mini - Siropiasta Sakis

Trigono Panoramatos Mini

80pcs per pack

© 2004-2017 Poursalidis Ath. & Sons S.A – “Siropiasta Sakis” – Tel: +30 23940 52495 – Usage Terms