SHELLS - TARTS


Tart - Siropiasta Sakis

Tart

🅐 50pcs per pack
Tart Mini - Siropiasta Sakis

Tart Mini

🅐 180pcs per pack
Saragli Shell & Saragli Cocoa Shell - Siropiasta Sakis

Saragli Shell & Saragli Cocoa Shell

🅐 100pcs per pack
Trigono honaki - Siropiasta Sakis

Trigono honaki

🅐 50pcs per pack
Trigono honaki - Siropiasta Sakis

Trigono honaki mini

🅐 100pcs per pack
Potiraki - Siropiasta Sakis

Sfinaki Philou

🅐 80pcs per pack
Trigono Panoramatos - Siropiasta Sakis

Trigono Panoramatos

🅐 40pcs per pack
Trigono Panoramatos Mini - Siropiasta Sakis

Trigono Panoramatos Mini

🅐 80pcs per pack
© 2004-2017 Poursalidis Ath. & Sons S.A – “Siropiasta Sakis” – Tel: +30 23940 52495 – Usage Terms