SHELLS - TARTS


Trigono honaki - Siropiasta Sakis

Trigono honaki

30pcs per pack

Potiraki - Siropiasta Sakis

Potiraki

30pcs per pack

© 2004-2017 Poursalidis Ath. & Sons S.A – “Siropiasta Sakis” – Tel: +30 23940 52495 – Usage Terms