ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Διοίκηση της Εταιρείας “ΠΟΥΡΣΑΛΙΔΗΣ ΑΘ. & ΥΙΟΙ Α.Ε.” και την διακριτική ονομασία ‘ΣΙΡΟΠΙΑΣΤΑ ΣΑΚΗΣ” έχει δεσμευτεί και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ), σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης και ορίζει ως πεδίο εφαρμογής του συστήματος την ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΙΡΟΠΙΑΣΤΩΝ ΓΛΥΚΩΝ, ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.

Η Πολιτική Διαχείρισης της Ποιότητας και της Ασφάλειας των Τροφίμων που ακολουθεί η Εταιρεία, είναι σύμφωνη με τους στόχους της επιχείρησης για την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της για την ασφάλεια των παραγομένων προϊόντων καθώς και την πλήρη συμμόρφωση προς την κείμενη νομοθεσία, (Κ.Τ.Π., Κανονισμός 852/2004 Ε.Ε & Κανονισμός 178/2002 Ε.Ε, Codex Alimentarius, CAC/RCP1-1969, Rev. 4(2003), Dir. 2073/2005 E.U., Dir. 1441/2007 E.U, Dir. 1169/2011 E.U,κ.λ.π) για την ανάπτυξη και εγκατάσταση Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP) σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΝ ISO 9001:2015 και 22000:2018, καθώς και τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Στην προσπάθειά της η Εταιρεία να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει, αναπτύσσει δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Διερεύνηση και σαφή καθορισμό τω κρίσιμων σημείων ελέγχου
  • Συνεχή αξιολόγηση των κρίσιμων σημείων ελέγχου για την ανίχνευση νέων κινδύνων που πιθανών να προκύψουν
  • Προληπτικές ενέργειες και ελέγχους που αποτρέπουν την ύπαρξη μη ασφαλών προϊόντων
  • Καθιέρωση και εφαρμογή προαπαιτούμενων προγραμμάτων
  • Συνεχή έλεγχο και επισκόπηση των απαιτήσεων αλλά και του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών
  • Συνεχή έλεγχο για τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων
  • Επιλογή του κατάλληλου προσωπικού και συνεχή εκπαίδευσή του
  • Διάθεση επαρκών πόρων για την καθιέρωση, εφαρμογή, διατήρηση και ενημέρωση του Συστήματος
  • Διαχείρισης της Ποιότητας και της Ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΠΑΤ)
  • Παρακολούθηση της ικανοποίησης των πελατών της, μέτρηση των παραπόνων, των επιστροφών και των μη συμμορφώσεων


Η Πολιτική Διαχείρισης της Ποιότητας και της Ασφάλειας των Τροφίμων έχει γνωστοποιηθεί σε όλο το προσωπικό της επιχείρησης κα τα έντυπα της Πολιτικής Διαχείρισης της Ποιότητας και Ασφάλειας των Τροφίμων έχουν αναρτηθεί σε καίρια σημεία της Εταιρείας.

© 2022 Πουρσαλίδης Αθ. & Υιοί Α.Ε. - "Σιροπιαστά Σάκης" - Τηλ: +30 23940 52495 - Όροι Χρήσης - Πολιτική Απορρήτου

Η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις
Οδηγίες Προσβασιμότητας Περιεχομένου Ιστού (WCAG 2.0 - Level AA)
Badge of WCAG2 AA