LENTEN SWEETS


Roxaki - Siropiasta Sakis

Roxaki

🅐 4kg per pack
Kurkubini - Siropiasta Sakis

Kurkubini

🅐 5kg per pack
Smirneiko - Siropiasta Sakis

Smirneiko

🅐 4kg per pack
Vieneziko - Siropiasta Sakis

Vieneziko

🅐 4kg per pack
Gemisto Chocolate - Siropiasta Sakis

Gemisto Chocolate

🅐 4kg per pack
Isli - Siropiasta Sakis

Isli

🅐 4kg per pack
Milopitaki - Siropiasta Sakis

Milopitaki

🅐 4kg per pack
Puraki - Siropiasta Sakis

Puraki

🅐 4kg per pack
Rolo Kantaifi - Siropiasta Sakis

Rolo Kantaifi

🅐 4kg per pack
Rolaki Cream - Siropiasta Sakis

Rolaki Cream

🅐 3kg per pack
Gemisto Portokali - Siropiasta Sakis

Gemisto Portokali

🅐 4kg per pack
Finikaki - Siropiasta Sakis

Finikaki

🅐 4kg per pack
Lukumas - Siropiasta Sakis

Lukumas

🅐 4kg per pack
Korne - Siropiasta Sakis

Korne

🅐 3kg per pack
Croissant Apricot - Siropiasta Sakis

Croissant Apricot

🅐 4kg per pack
Croissant Cream - Siropiasta Sakis

Croissant Cream

🅐 4kg per pack
Isli with Compound Chocolate Coating - Siropiasta Sakis

Isli with Compound Chocolate Coating

🅐 4kg per pack
Croissant praline - Siropiasta Sakis

Croissant Praline

🅐 4kg per pack
Gemisto Lukumi - Siropiasta Sakis

Gemisto Lukumi

🅐 4kg per pack
Methismeno - Siropiasta Sakis

Methismeno

🅐 4kg per pack
Trigono Cream - Siropiasta Sakis

Trigono Cream

🅐 3,5kg per pack
Trigono kidoni (Quince) - Siropiasta Sakis

Trigono kidoni (Quince)

🅐 3,5kg per pack
Puggi Funtuki (Hazelnut) - Siropiasta Sakis

Puggi Funtuki (Hazelnut)

🅐 3kg per pack
Agioritiko - Siropiasta Sakis

Agioritiko

🅐 4kg per pack
Fiogaki - Siropiasta Sakis

Fiogaki

🅐 4kg per pack
Puggi Cream - Siropiasta Sakis

Puggi Cream

🅐 3kg per pack
Saraglaki - Siropiasta Sakis

Saraglaki

🅐 3,7kg per pack
🅑 3kg per Cpet tray
Trigonaki - Siropiasta Sakis

Trigonaki

🅐 3kg per pack
🅑 2kg per Cpet tray
Kantaifaki - Siropiasta Sakis

Kantaifaki

🅐 4kg per pack
🅑 3kg per Cpet tray
Dichti Milo - Siropiasta Sakis

Dichti Milo

🅐 4kg per pack

© 2004-2016 Poursalidis Ath. & Sons S.A – “Siropiasta Sakis” – Tel: +30 23940 52495 – Usage Terms