LENTEN SWEETS


Roxaki - Siropiasta Sakis

Roxaki

4kg per pack

Kurkubini - Siropiasta Sakis

Kurkubini

5kg per pack

Smirneiko - Siropiasta Sakis

Smirneiko

4kg per pack

Vieneziko - Siropiasta Sakis

Vieneziko

4kg per pack

Gemisto Chocolate - Siropiasta Sakis

Gemisto Chocolate

4kg per pack

Isli - Siropiasta Sakis

Isli

4kg per pack

Milopitaki - Siropiasta Sakis

Milopitaki

4kg per pack

Puraki - Siropiasta Sakis

Puraki

4kg per pack

Rolo Kantaifi - Siropiasta Sakis

Rolo Kantaifi

4kg per pack

Rolaki Cream - Siropiasta Sakis

Rolaki Cream

3kg per pack

Gemisto Portokali - Siropiasta Sakis

Gemisto Portokali

4kg per pack

Finikaki - Siropiasta Sakis

Finikaki

4kg per pack

Lukumas - Siropiasta Sakis

Lukumas

4kg per pack

Korne - Siropiasta Sakis

Korne

3kg per pack

Croissant Apricot - Siropiasta Sakis

Croissant Apricot

4kg per pack

Croissant Cream - Siropiasta Sakis

Croissant Cream

4kg per pack

Isli with Compound Chocolate Coating - Siropiasta Sakis

Isli with Compound Chocolate Coating

4kg per pack

Croissant praline - Siropiasta Sakis

Croissant Praline

4kg per pack

Gemisto Lukumi - Siropiasta Sakis

Gemisto Lukumi

4kg per pack

Methismeno - Siropiasta Sakis

Methismeno

4kg per pack

Trigono Cream - Siropiasta Sakis

Trigono Cream

3,5kg per pack

Trigono kidoni (Quince) - Siropiasta Sakis

Trigono kidoni (Quince)

3,5kg per pack

Puggi Funtuki (Hazelnut) - Siropiasta Sakis

Puggi Funtuki (Hazelnut)

3kg per pack

Agioritiko - Siropiasta Sakis

Agioritiko

4kg per pack

Fiogaki - Siropiasta Sakis

Fiogaki

4kg per pack

Puggi Cream - Siropiasta Sakis

Puggi Cream

3kg per pack

Saraglaki - Siropiasta Sakis

Saraglaki

3,7kg per pack
3kg per Cpet tray

Trigonaki - Siropiasta Sakis

Trigonaki

3kg per pack
2kg per Cpet tray

Kantaifaki - Siropiasta Sakis

Kantaifaki

4kg per pack
3kg per Cpet tray

Dichti Milo - Siropiasta Sakis

Dichti Milo

4kg per pack

© 2004-2016 Poursalidis Ath. & Sons S.A – “Siropiasta Sakis” – Tel: +30 23940 52495 – Usage Terms