INDIVIDUAL PACKAGES


Tuluba - Siropiasta Sakis

Tuluba

20pcs per Box
10pcs per Display

Rox - Siropiasta Sakis

Rox

16pcs per Box
6pcs per Display

Samali - Siropiasta Sakis

Samali

20pcs per Box
10pcs per Display

Flogera - Siropiasta Sakis

Flogera

20pcs per Box
12pcs per Display

Coconut - Siropiasta Sakis

Coconut

16pcs per Box
7pcs per Display

Rox with compound chocolate coating - Siropiasta Sakis

Rox With Compound Chocolate Coating

16pcs per Box
6pcs per Display

Isli (walnut filling) - Siropiasta Sakis

Isli (Walnut Filling)

18pcs per Box
8pcs per Display

Choco pie - Siropiasta Sakis

Choco Pie

18pcs per Box
8pcs per Display

Kantaifi - Siropiasta Sakis

Kantaifi

20pcs per Box
10pcs per Display

Walnut Pie - Siropiasta Sakis

Walnut Pie

20pcs per Box
8pcs per Display

Finiki - Siropiasta Sakis

Finiki

20pcs per Box
10pcs per Display

Korne - Siropiasta Sakis

Korne

20pcs per Box

Apple Pie - Siropiasta Sakis

Apple Pie

16pcs per Box
8pcs per Display

Orange pie - Siropiasta Sakis

Orange pie

16pcs per Box
8pcs per Display

Caramel pie - Siropiasta Sakis

Caramel pie

16pcs per Box
8pcs per Display

Tachini Pie - Siropiasta Sakis

Tachini Pie

16pcs per Box
8pcs per Display

Baklava - Siropiasta Sakis

Baklava

20pcs per Box
12pcs per Display

Choco Baklava - Siropiasta Sakis

Choco Baklava

12pcs per Display

Carioca - Siropiasta Sakis

Carioca

20pcs per Box
10pcs per Display

Coconut Foodservice - Siropiasta Sakis

Coconut Foodservice

3kg per Box

DISPLAY PACKS & STANDS

© 2004-2017 Poursalidis Ath. & Sons S.A – “Siropiasta Sakis” – Tel: +30 23940 52495 – Usage Terms